KOMKOMMERS
MET KWALITEIT!

TEELT

Komkommers

Op ons bedrijf zijn er drie teelten komkommers per jaar. Er worden meerdere teelten per jaar geplant zodat er een maximale kwaliteit komkommers geteeld kan worden. De eerste planting is begin januari, de tweede half mei en de derde half augustus. Om snel een biologische evenwicht te krijgen worden vroegtijdig natuurlijke vijanden uitgezet tegen plagen als trips, witte vlieg en spint. Gedurende de productieperiode vinden dagelijks productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van Kompany. Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers.

Hergebruik water en mest …

De watergift en bemesting vind plaats via een computer gestuurd systeem. Afhankelijk van het teeltstadium en de gewenste groei en kwaliteit krijgen de planten een aangepast bemestingsrecept.  Tussentijds nemen we watermonsters om te kijken of we in het bemestingsrecept moeten bijsturen.

Om verspilling van water en meststoffen te voorkomen gebruiken we het water dat de plant niet gebruikt opnieuw. Zo spoelt er ook niets uit naar het milieu. Om dit mogelijk te maken is geïnvesteerd in een systeem voor de opvang van overtollig water.

De plant wordt op een groeimedium geplant en krijgt water en mest via een druppelaar. Via goten wordt het overtollige water verzameld en vervolgens ontsmet ter voorkoming van verspreiding van plantenziekten. De ontsmetting gebeurt met UV-lampen.

Automatisering van de watergift …

De plant ontvangt precies die hoeveelheid water dat noodzakelijk is.

Op basis van plantgewicht en de hoeveelheid zonlicht geeft de substraatcomputer een aantal druppelbeurten. De watergiften en gedoseerde meststoffen wordt automatisch geregistreerd. Afhankelijk van de hoeveelheid licht wordt het bemestingsniveau aangepast.

De mate van bemesting heeft een groot effect op de kleur van de komkommer. Een komkommer met een donkergroene kleur heeft een goede kwaliteit en houdbaarheid. Hier wordt dagelijks op gekeurd.

Zoveel mogelijk gebruik maken  van natuurlijke vijanden …

Insekten bestrijden wij al jaren hoofdzakelijk met natuurlijke vijanden. Zo ontstaat een biologisch evenwicht in de kas. Natuurlijke vijanden worden massaal gekweekt door toeleveranciers en worden in zakjes of flesjes uitgezet op de plant.

Om een biologisch evenwicht te krijgen komt er gedurende het seizoen wekelijks een deskundige langs om het evenwicht te beoordelen.

Afhankelijk van de situatie worden meer natuurlijke vijanden ingezet of er wordt op plekjes, die qua aantasting uit de hand lopen, bijgestuurd met gewasbeschermingsmiddelen. 

Ook bij bepaalde weersomstandigheden kunnen plagen zich snel ontwikkelen, waardoor het nodig is om met een gewasbeschermingsmiddel om het evenwicht weer bij te sturen.

We zetten verschillende natuurlijke vijanden in: sluipwespen, mijten, bacterie- en schimmelpreparaten. 

We starten hier al mee voordat een plaag wordt gesignaleerd.

We maken hier dankbaar gebruik van, omdat de bestrijding effectief is en het aantal gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt.  

Preventief bestrijden …

Schimmels zijn moeilijk biologisch te bestrijden. Toch maken wij al gebruik van schimmels als natuurlijke vijand van een andere schimmel. Ook het bijsturen wordt al mogelijk met vriendelijke middelen

Het belangrijkste blijft echter het toepassen van een goede hygiene en het voorkomen van een extreem kasklimaat. Zowel te vochtig als te droog is niet goed. Schimmels slaan vaak toe als de plant zwak groeit. Vandaar dat we voortdurend moeten bijsturen met voeding, klimaat en gewashandelingen om de plant sterk te houden.

Insekten proberen we zoveel mogelijk weg te vangen met gele plakvallen, die we tussen het gewas hangen.

Gelukkig zijn zaadbedrijven voortdurend bezig om rassen te kweken, die minder gevoelig zijn voor schimmels. Wij hopen dat er in de nabije toekomst een doorbraak hiervan zal plaatsvinden, want een nieuw ras maken is een zaak van de lange adem.

Certificeren om te leveren …

Wij zijn gecertificeerd voor GLOBALGAP. GLOBALGAP is een initiatief van een aantal grote Europese organisaties binnen de voedsel productie keten. Deze certificering is noodzakelijk om producten te kunnen leveren in de handelsketen.

Afnemers kunnen controleren of bedrijven daadwerkelijk gecertificeerd zijn, omdat er een centrale registratie plaatsvindt.

Op de naleving van deze regelgeving vinden jaarlijkse (tussentijdse) controles plaats. Het controleren op overschrijden van residu limieten gebeurt via Kompany, AID en VWA.

De belangrijkste doelstellingen van GLOBALGAP zijn o.a.:

Het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en voedselveiligheid.

  1. Minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en het beschermen van de natuur.
  2. Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  3. Het meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
  4. Het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.