KOMKOMMERS
MET KWALITEIT!

BIOLOGISCHE BESTRIJDING

Preventief bestrijden …

Schimmels zijn moeilijk biologisch te bestrijden. Toch maken wij al gebruik van schimmels als natuurlijke vijand van een andere schimmel. Ook het bijsturen wordt al mogelijk met vriendelijke middelen gedaan.

Het belangrijkste blijft echter het toepassen van een goede hygiene en het voorkomen van een extreem kasklimaat. Zowel te vochtig als te droog is niet goed. Schimmels slaan vaak toe als de plant zwak groeit. Vandaar dat we voortdurend moeten bijsturen met voeding, klimaat en gewashandelingen om de plant sterk te houden.

Insekten proberen we zoveel mogelijk weg te vangen met gele plakvallen, die we tussen het gewas hangen.

Gelukkig zijn zaadbedrijven voortdurend bezig om rassen te kweken, die minder gevoelig zijn voor schimmels. Wij hopen dat er in de nabije toekomst een doorbraak hiervan zal plaatsvinden, want een nieuw ras maken is een zaak van de lange adem.

Zoveel mogelijk gebruik maken  van natuurlijke vijanden …

Insekten bestrijden wij al jaren hoofdzakelijk met natuurlijke vijanden. Zo ontstaat een biologisch evenwicht in de kas. Natuurlijke vijanden worden massaal gekweekt door toeleveranciers en worden in zakjes of flesjes uitgezet op de plant.

Om een biologisch evenwicht te krijgen komt er gedurende het seizoen wekelijks een deskundige langs om het evenwicht te beoordelen.

Afhankelijk van de situatie worden meer natuurlijke vijanden ingezet of er wordt op plekjes, die qua aantasting uit de hand lopen, bijgestuurd met gewasbeschermingsmiddelen. 

Ook bij bepaalde weersomstandigheden kunnen plagen zich snel ontwikkelen, waardoor het nodig is om met een gewasbeschermingsmiddel in te grijpen om het evenwicht weer bij te sturen.

We zetten verschillende natuurlijke vijanden in: sluipwespen, mijten, bacterie- en schimmelpreparaten. 

We starten hier al mee voordat een plaag wordt gesignaleerd.

We maken hier dankbaar gebruik van, omdat de bestrijding effectief is en het aantal gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt.