Warmte en electra zelf produceren …

Een nieuwe ontwikkeling op de kwekerij is de WKK-installatie.

Deze installatie produceert electriciteit uit gas. Het glastuinbouwbedrijf benut hierbij ook de afvalproducten die hierbij ontstaan, namelijk: de vrijgekomen warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas en de geproduceerde CO2 in de rookgassen wordt als meststof voor de planten toegepast.

De geproduceerde electriciteit wordt gedeeltelijk zelf weer gebruikt. De overige electriciteit wordt teruggeleverd aan het net.