Vaste club medewerkers

Om jaarrond bekwame medewerkers beschikbaar te hebben, werken wij al jaren met een vaste club medewerkers.
Voor gespecialiseerde werkzaamheden, zoals bedrijfshulpverlening en gewasbescherming, zijn aanvullende diploma’s benodigd.
Veiligheid van de medewerkers staat immers voorop