KOMKOMMERS
MET KWALITEIT!

Nieuwe teelt 2021

We zijn op 4 januari jl. weer met volle moet aan het nieuwe jaar begonnen. We hopen dat dit jaar weer net zo mag
zijn als het voorgaande wat oogstresultaat betreft.
Op dinsdag 5 januari zijn we gestart met het planten van onze nieuwe komkommer plantjes.
Ondanks dat het weer wat tegen zit hebben de planten zich goed ontwikkeld. De vruchten ontwikkelen zich goed
op de stam en zo als het er nu uitziet gaan we in week 7 onze eerste komkommers van dit seizoen oogsten.

Gewas lengte op 5 januari 2021
Gewas lengte op 12 januari 2021
Gewas lengte op 19 januari 2021
Gewas lengte op 4 februari 2021
Gewas lengte op 11 februari 2021
Gewas lengte 1 maart 2021