Platte organisatie, korte lijnen

De dagelijkse leiding op het bedrijf vindt plaats door Peter Maessen. Om het werk goed te laten verlopen zijn er medewerkers met speciale taken: gewas- en oogstwerkzaamheden, sorteren, logistiek en bedrijfshulpverlening.